STAFF PAGING

บริหารจัดการทีมงานของคุณด้วยเพจเจอร์เรียกพนักงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเดิม ไม่ว่าจะใช้เรียกจากครัว, เรียกจากส่วนต่างๆ ในโรงงาน, คลังสินค้า, สถานพยาบาล ฯลฯ

Staff Paging Model: ATX-01
Features Read more

SP-01 (CLIP)
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com