Optional

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เรียกพนักงานแบบไร้สาย วัตถุประสงค์หลักคือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการประมวลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถบันทึกข้อมูลการกดเรียกจากปุ่มกดเพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถเรียกดูข้อมูลเป็น วัน, เวลา และสถานที่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูชนิดของปัญหา, จำนวนครั้งที่กดเรียกรวมทั้งคำนวณระยะเวลาที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละเคสได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำเป็นรายงานเพื่อดูสถิติปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นได้

เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการขยายสัญญาณให้เพิ่มขึ้นได้อีก 80% สำหรับสถานที่ใช้งานที่มีพื้นที่กว้างหรือมีจุดอับสัญญาณ

Powered by MakeWebEasy.com