CALL BUTTON

ปุ่มกดเรียกพนักงานจากมาร์วิสมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ 1 ปุ่มกดและหลายปุ่มกดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ได้คลอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงงาน, ซุปเปอร์สโตร์ ฯลฯ
Call Button Model: ST-B5
Features Read more
Call Button Model: SB-7
Features Read more
Call Button Model: SB-9-3
Features Read more
Call Button Model: SB-9-2
Features Read more
Call Button Model: SB-6
Features Read more
Powered by MakeWebEasy.com