เพจเจอร์เรียกพนักงาน
  • แจ้งเตือนพนักงานด้วยเสียง, สั่น, หรือไฟกระพริบเมื่อเพจเรียก
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน
  • เพิ่มบรรยากาศอันผ่อนคลายด้วยการไม่สร้างเสียงรบกวน
  • ใช้งานได้ดีทั้งในและนอกอาคาร ไม่ว่าสถานประกอบการจะเล็กหรือใหญ่
  • ส่งสัญญาณได้ไกล 300-800 เมตร
  • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อออกนอกระยะสัญญาณ (สำหรับบางรุ่น)
  • Unique Base ID ป้องกันการทับซ้อนของสัญญาณ
[เพจเจอร์/เพจเจอร์เรียกลูกค้า/เพจเจอร์ไร้สาย/บัตรคิว/บัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์/บัตรคิวไร้สาย/บัตรคิวแบบยูเอฟโอ/
UFO/เครื่องเพจเจอร์/เครื่องเรียกคิวไร้สาย/เครื่องเรียกรับบริการ/เครื่องกดเรียกคิวลูกค้า/ระบบเรียกคิว/
ระบบเรียกคิวร้านอาหาร/ระบบการจัดการคิว/ระบบเรียกคิวไร้สาย/ระบบเรียกคิวลูกค้า/ระบบเรียกรับบริการแบบไร้สาย/
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ/อุปกรณ์เรียกลูกค้า/อุปกรณ์เรียกคิว/Pager/Paging System/Electronic Q card/
Q card/Queuing Management System/Wireless Paging system/Guest call/Guest pager
]


 
[ +zoom ]
Servercall
รหัสสินค้า : Servercall
[ +zoom ]
Crystalcall (Belt Clip)
รหัสสินค้า : LTK-2003
[ +zoom ]
Alpha Pager
รหัสสินค้า : LT-2004A
Copyright by marvicepagingsystem.com
Engine by MAKEWEBEASY